کرفس سرخ شده کنسروی کامچین

ساخت ایران

وزن خالص : 4%±480 گرم

محتویات : ساقه کرفس ، نعنا ، جعفری ، برگ کرفس ، روغن سویا (تراریخته) ، نمک ، ادویه

در جای خشک و خنک نگهداری شود

طریقه مصرف : این محصول برای تهیه خورش کرفس و سایر خوراک های محتوی کرفس مناسب میباشد.

شماره پروانه بهداشتی ساخت : ۱۶/12584


انرژی (در هر 250 گرم) : 51/2 کیلوکالری

قند (در هر 250 گرم) : 0 گرم

چربی (در هر 250 گرم) : 4/8 گرم

نمک (در هر 250 گرم) : ۰/36 گرم

اسیدهای چرب ترانس (در هر 250 گرم) : ۰/250 گرم