گوشت گوسفندی یک گزینه‌ی عالی برای تهیه‌ی انواع خورشت

گوشت گوسفندی یکی از مهم‌ترین مواد اولیه خوراکی در آشپزخانه‌های ما ایرانیان است. آمار نشان می‌دهد که حدود 5.4 درصد از سهم هزینه هر خانوار ایرانی در سال صرف گوشت قرمز و علی‌الخصوص از نوع گوسفندی می‌شود.