اینفوگرافیک: در مصرف گوشت صرف نظر کنید

مصرف گوشت در دنیا روز به روز بیشتر می‌شود بدون اینکه حتی از عواقب و نتایج آن آگاهی داشته باشیم. مصرف گوشت قرمز به حدی رسیده است که نه تنها به سلامتی انسان‌ها هم ضرر می‌رساند بلکه برای طبیعت هم کاملا مضر است. اما اگر بدانید که برای تولید گوشتی که شما در تهیه غذاهای […]