معرفی بسته بندی پلیمری هفت لایه

چرا و چگونه محصولات کامچین بدون استفاده از مواد نگهدارنده، بدون نیاز به نگهداری در یخچال، بیش از دو سال سالم باقی می مانند ؟ همانطور که میدانید، دو عامل باعث فساد در مواد غذایی هستند. این دو عامل عبارتند از : -1 اکسیژن موجود در هوا که باعث اکسیداسیون و تغییر شیمیایی مواد غذایی […]